DIVINERS FEST 2021 – CONSCIOUS CELEBTION HEAL THE WORLD – DAY 1

DIVINERS FEST 2021 - CONSCIOUS CELEBTION HEAL THE WORLD - DAY 1 Listen

A livestream from Diviners Movement published in World

🎉 A Festival of Art - Meditation - Veganism
👉 Joining online for free on 20-21/11/2021
https://diviners.in/project/diviners-...

The festival is a combination of unique experiences, with:
🌲 Get inspired by 50 international artists, speakers, and spiritual teachers
🌲 Practice 20+ forms of body-mind-spirit healing and purification.
🌲 Thousands of international friends are on the same journey of finding their true self
🌲 Unique art performances connecting with energy

Join Diviners Fest:
🍁 No limits of geographical distance
🍁 No financial concerns
🍁 No worry of wasting time

Diviners Fest provide to you a space:
🌟 To express yourself freely
🌟 To live in awareness
🌟 To heal from within
🌟 TO ENJOY EVERY MOMENT OF YOUR LIFE
That is the meaning that Diviners want to spread through the Festival.

It's all about unconditional giving and love.
Let’s allow yourself, heal yourself, and live your life to the fullest.
Welcome to our Fest.
Hope to see you all at Diviners Fest 2021
👉 Register now: https: https://diviners.in/project/diviners-...

----
Diviners Fest 2021 - The Festival of Awakening and Healing the World
A two-Day ONLINE Global Festival about MEDITATION - ART - CONSCIOUS LIFESTYLE
👉 Time: 20 - 21/11.
👉 Online participation
👉 Free registration: https://diviners.in/project/diviners-...
#divinersfest #ojasoneness #tudodichthuc #thien #thuanchay #tinhthuc

_______________________________________________________
🎉 LỄ HỘI THỨC TỈNH CHỮA LÀNH THẾ GIỚI– 𝐃𝐈𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐒 𝐅𝐄𝐒𝐓
🎉 Lễ hội 𝙽𝙶𝙷Ệ 𝚃𝙷𝚄Ậ𝚃 - 𝚃𝙷𝙸Ề𝙽 ĐỊ𝙽𝙷 - 𝚃𝙷𝚄Ầ𝙽 𝙲𝙷𝙰𝚈
Tham gia online miễn phí 20-21/11/2021: https://diviners.in/vi/project/divine...

Lễ hội là sự tổng hòa của những trải nghiệm độc đáo, với:
🌲 Được truyền cảm hứng về lối sống tỉnh thức từ 50 nghệ sĩ, diễn giả, và vị thầy tâm linh quốc tế
🌲 Thực hành 20+ hình thức chữa lành, thanh lọc thân-tâm-trí
🌲 Hàng ngàn người bạn quốc tế trên hành trình tìm về chính mình
🌲 Các tiết mục nghệ thuật động đáo kết nối năng lượng

Đến với Diviners Fest:
🍁 Không còn giới hạn của khoảng cách địa lý
🍁 Không còn phải đắn đo về vấn đề tài chính
🍁 Không còn phải bận tâm về thời gian mà bạn bỏ ra

Diviners Fest mang đến cho chính bạn:
🌟 Được trọn vẹn là chính mình
🌟 Sống trong tỉnh thức
🌟 Chữa lành từ trong chính bạn
🌟 SỐNG MỘT ĐỜI TRỌN VẸN
🌟 Đó chính là ý nghĩa của Lễ hội mà Diviners muốn lan tỏa.

Tất cả là sự cho đi vô điều kiện và tình yêu thương.
Hãy cho phép bạn, chữa lành cho chính bạn, sống một đời trọn vẹn
Chúng tôi ở đây đón chào bạn và hẹn bạn tại Diviners Fest 2021
👉 Đăng ký tham gia ngay: https://diviners.in/vi/project/divine...
----
Diviners Fest 2021 - Lễ hội tỉnh thức chữa lành thế giới
Lễ hội toàn cầu ONLINE 2 ngày về THIỀN - NGHỆ THUẬT - LỐI SỐNG TỈNH THỨC
👉 Thời gian: 20 - 21/11.
👉 Tham gia Online
👉 Đăng ký miễn phí: https://diviners.in/vi/project/divine...
#divinersfest #ojasoneness #tudodichthuc #thien #thuanchay #tinhthuc