Estrad:tech ARTIFICIELL INTELLIGENS

Estrad:tech ARTIFICIELL INTELLIGENS Listen

A livestream from ESBRITV published in Tech

Det första Estrad:tech-seminariet handlar om artificiell intelligens. På scenen står bland andra professor Amy Loutfi, Örebro universitet, en av de främsta forskarna inom AI och professor Mats Magnusson, KTH, ledande forskare inom innovation management. Fler talare tillkommer.

Frågor som kommer att diskuteras: ​

Vad är AI och hur kan det användas?

Vilka utmaningar och möjligheter innebär AI för företag?

Vilka är de senaste rönen inom AI?

Hur använder några företag AI?