Radio Lofi HipHop Viet Nam 24/7 | study | relax| chill

Radio Lofi HipHop Viet Nam 24/7 | study | relax| chill Listen

A livestream from the Owl published in Hip-hop

Radio lofi hip hop việt nam 24/7
Cảm ơn đã theo dõi, mong các bạn có thời gian thư giãn với video này.
#lofi vietnam #lofi hiphop #lofivietnam
viet nam hiphop
SC :
VoVanDuc: https://soundcloud.com/vovanduc
karott: https://soundcloud.com/karrotizhealthy
1nG: https://soundcloud.com/be024
yunghuy: https://soundcloud.com/sent14
v i n a f o u n t a i n: https://soundcloud.com/v-n-f-t
m a r l b o r o
VyMix
Artboi: https://soundcloud.com/artboi0211
New$oulZ: https://soundcloud.com/newsoulzmix
Nguyên Lão Tiên Sinh: https://soundcloud.com/asiantroll
★ Nếu có vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ qua email: theowl.nqak@gmail.com
★ Please contact me if you have any problems about copyright : theowl.nqak@gmail.com